Sekretesspolicy

På Russell Hobbs värnar vi om vi våra användares integritet, skydd av personuppgifter och den konfidentiella hanteringen av dessa och vi följer alla lagstadgade nationella och europeiska dataskyddsregler och förordningar. Nedan beskriver vi de viktigaste uppgifterna om hur vi samlar in, bearbetar och använder data samt vilken information och vilka personuppgifter vi lagrar och vad vi gör med dem.

Några av de tjänster eller erbjudanden som vi tillhandahåller via https://se.russellhobbs.com kan omfattas av olika bestämmelser. Dessa ytterligare bestämmelser, som tilläggsgarantier, kommer att gälla inom ramen för vårt erbjudande eller vår service och de ska ha företräde framför följande bestämmelser.

 

1.     Personuppgiftsansvarig

Ansvarig person för insamling och behandling av din personliga data via denna websida, i enlighet med General Data Protection Regulations (”GDPR”), är VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany ("Personuppgiftsansvarig", Art. 4 (7) GDPR).

2.     Insamling, hantering och användning av personlig data

2.1. Personlig data

Personlig data är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. (Art. 4 (1) GDPR).

Detta inkluderar framförallt ditt namn, e-postadress, telefonnummer, hemadress och födelsedata likväl som annan data du delar med oss när du registrerar ett konto, lägger en order online eller skickar en fråga via kontaktformuläret (hädanefter kallat för ”personlig data”).

Statistisk data som vi samlar in när du besöker vår websida, vilken är anonymiserad och därför inte kan länkas direkt till din person, omfattas inte av denna integritetspolicy.  Sådan statistisk data ska innehålla information om antalet besök du gjort på vår websida, hur länge ditt besök varar, vilka sidor du besöker, vilken/vilka browser(s) du använder, IP-adress samt mjuk- och hårdvaruinformation. Denna information ska samlas in och hanteras anonymt för att få information om användningen på vår sida och för att optimera den i enlighet med detta.

2.2. Insamling, hantering och användning av din personliga data

Generellt är det möjligt att använda våra webbplatser utan att ange någon personlig data. I den utsträckning som våra websidor samlar in personuppgifter ska detta, om möjligt, ske på frivillig basis.

I detalj samlar vi in och bearbetar följande kategorier för följande ändamål:

2.2.1. För våra affärsrelationer

Vi samlar in och behandlar ditt namn, adress, inköpshistorik och liknande personuppgifter som är relaterad till affärsrelationen mellan oss, till exempel för att svara på din fråga, för att behandla avtalet med dig, att leverera beställda varor  eller för att bearbeta betalningen eller för teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen är enligt artikel 6 (1) lit.b GDPR som är nödvändig för upprättandet av avtal med dig. Vi kan ha fått dina uppgifter via en e-postadress som nämns på vår hemsida eller via vår webbplats kontaktfält.

Vi kommer att behålla dessa personuppgifter under den tid som vår affärsrelation varar. Om inga transaktioner mellan oss sker under tre års tid så tar vi bort eller anonymiserar dina uppgifter. Undantag för detta gäller om vi är skyldiga enligt lag att lagra uppgifterna under en längre tid.

2.2.2. Skapa en profil i vår databas

När du kontaktar oss för första gången via email, via kontaktformuläret på vår hemsida eller deltar i en kampanj, till exempel för att registrera en produkt för ytterligare garanti, skapar vi en profil för dig i vår databas. Alla ytterligare uppgifter, som du senare skickar till oss, t.ex. via inköp eller kontakt med kundservice, sparas också i din profil. Den rättsliga grunden för behandlingen är enligt artikel 6 (1) lit.b GDPR som är nödvändig för upprättandet av avtal med dig.

Vi kommer att behålla dessa personuppgifter under den tid som vår affärsrelation varar. Om inga transaktioner eller kundservicekontakter mellan oss sker under tre års tid så tar vi bort eller anonymiserar dina uppgifter. Undantag för detta gäller om vi är skyldiga enligt lag att lagra uppgifterna under en längre tid.

2.2.3. Prenumeration av nyhetsbrev & analys av användandet av nyhetsbrev

 1. Prenumeration

  Om du prenumererar på våra utskick kommer vi att använda de personuppgifter du med samtycke har lämnat, detta för att kunna göra våra utskick en eller flera gånger i veckan. Du måste dela med dig av din e-postadress för att kunna registrera dig. Eventuell ytterligare information ska lämnas helt på frivillig basis och användas för att bättre kunna adressera dig till nyhetsbrevet eller för att skräddarsy det till att passa dina intressen. Nyhetsbrevet kommer att innehålla aktuella nyheter och information om våra produkter samt allmän rådgivning och information gällande frågor som rör våra produkter. Den rättsliga grunden för behandlingen är enligt artikel 6 (1) lit. a GDPR som är nödvändig för upprättandet av avtal med dig.

  Vi kommer att behålla dina personuppgifter för detta ändamål antingen (I) tills du avregistrerar eller (II) om du under 18 månader inte har öppnat något nyhetsbrev. Vi kommer sedan ta bort eller anonymisera dina personuppgifter. Undantag för detta gäller om vi är skyldiga enligt lag att lagra uppgifterna under en längre tid.

  Du kan utan anledning och när som helst och med omedelbar verkan återkalla ditt samtycke genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan avanmäla dig via länken längst ner i våra nyhetsbrev, genom att använda vårt kontaktformulär eller genom att skicka ett mail till dsr@eu.spectrumbrands.com.

 2. Analys av användandet av nyhetsbrev

  Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra vår service. Med detta i åtanke gör vi en utvärdering av de skickade nyhetsbreven, t.ex. om de registrerade e-postadresserna är giltiga, om nyhetsbreven har öppnats, vilka länkar i nyhetsbrevet som har använts och om det finns något svar eller retur (automatiskt svar, felmeddelande etc.). Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke enligt artikel 6.1 lit. a GDPR.

  Vi kommer att behålla dina personuppgifter för detta ända mål i två år. Vi kommer sedan ta bort eller anonymisera dina personuppgifter. Undantag för detta gäller om vi är skyldiga enligt lag att lagra uppgifterna en längre tid.

2.3. Samtycke för minderåriga

Personer under 16 år får inte lämna någon personlig data till oss utan att ha förälders eller vårdnadshavares godkännande.

2.4. Rätt att återkalla samtycke

Om ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter så kan du när som helst och utan anledning återkalla ditt samtycke. Observera att återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagenligheten av behandlingen före återkallandet.

3.     3. Hur vi delar din personliga data med tredje part

Din personliga data ska bara delas med tredje part i följande fall:

 • Till övriga företag knutna till Spectrum Brands-gruppen, till vår serviceleverantör för service och kundservice eller till lokala distributionspartners, beroende på din angivna plats, i samband med din användning av Russell Hobbs webplats, din begäran till oss eller vår affärsrelation med dig;
 • Till vår PR-agentur listad som presskontakt för hantering av dina pressrelaterade förfrågningar;
 • Till våra IT-leverantörer som tillhandahåller IT-tjänster åt oss och som endast behandlar sådana uppgifter för syftet med sådana tjänster (t.ex. hosting eller IT-underhåll, supporttjänster eller nyhetsbrevssystem); och
 • För domstolar, skiljedomar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller advokater om det behövs för att följa lagen eller för att etablera, utöva eller försvara rättigheter eller rättsliga påståenden.

I den utsträckning som vi avtalar med andra företag för att utföra våra uppgifter på våra vägnar, inom ramen för ett databehandlingsavtal, och vidarebefordrar dina uppgifter för detta ändamål så måste bolaget eller företaget skydda dina personuppgifter och endast använda dem för det specifika syfte som anges i avtalen med dessa processorer.

I vissa fall överför vi , beroende på din angivna plats, data till länder utanför EU/EES, endast personuppgifter till externa mottagare i sådana länder om mottagaren har tillräckliga skyddsåtgärder enligt lag som EU:s standardavtalskalusuler eller är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan begära ytterligare information, t. ex. kopior av respektive skyddsåtgärder eller om skyddsåtgärder som genomförts i samband med specifika överföringar genom att kontakta dsr@eu.spectrumbrands.com.

4.     Dina rättigheter gällande din personliga data

Om vissa krav är uppfyllda har du följande rättigheter:

 • Begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig,
 • Begära rättelse av dina personuppgifter,
 • Begära borttagning av dina personuppgifter,
 • Begäran om begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
 • Protestera mot behandling av dina personuppgifter,
 • Begära att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt filformat och makinläsbart format (rätt till dataöverförbarhet), eller
 • Dra tillbaka ett framtida samtycke med framtida effekt.
 • Att inte vara föremål för ett beslut baserat uteslutande på automatiserad bearbetning, inklusive profilering.

För att hävda dina rättigheter kan du kontakta oss enligt följande:

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA
DSR Request
Alfred-Krupp-Str. 9
73479 Ellwangen
Germany
Tel.: +49 (0) 7961 – 83 0
Fax: +49 (0) 800 827 827 4
dsr@eu.spectrumbrands.com

Vi svarar på din förfrågan i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

5.     Cookies

För att lära dig mer om våra policys gällande cookies, klicka här för att läsa vår Cookie Policy.

6.     Datasäkerhet

Vi gör vårt yttersta för att lagra dina data, med alla tekniska och organisatoriska möjligheter till vårt förfogande, för att förhindra att tredje part får tillgång till uppgifterna.

All data lagras på servrar med högsta säkerhetsstandard för att skydda mot eventuella försök från tredje part att komma åt data.

7.     Datauppgiftsansvarig

Om du har några frågor gällande vår integritetspolicy eller vår hantering av din personliga data, kontakta vår datauppgiftsansvarig:

gdpr@eu.spectrumbrands.com

8.     Din rätt att lämna klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter bryter mot gällande dataskyddslagar, har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

© VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Augusti 2018