Återvinning

Från den 1 juli 2007 gäller nya bestämmelser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) som syftar till att uppmuntra konsumenter att samla in eller återvinna uttjänta elektronikprodukter istället för att slänga dem. Varför är det viktigt att återvinna elektronik?
Att återvinna uttjänta elektronikprodukter är bättre för miljön. Elektriska apparater och batterier, uppladdningsbara eller ej, får inte slängas bland vanligt hushållsavfall. Istället bör de återvinnas på rätt sätt för att skydda miljön och förhindra slöseri med värdefulla resurser. Hur återvinner jag mina gamla elprodukter?
Kommunen och den myndighet som ansvarar för avfallshantering kan ge dig råd och information om hur du återvinner där du bor.