Användarvillkor

På grund av de olika möjligheterna och riskerna vid användning av internet har vi satt upp användarvillkor (framöver kallat ”villkor”) för att skydda användarna på vår hemsida och oss. När du använder vår webbplats bekräftar du villkoren.

 

1. Allmänna begränsningar vid användning

Du bekräftar härmed:

 1. att inte distribuera någon del av eller delar av bolagets hemsida på något medium innan vårt skriftliga samtycke;
 2. att inte få tillgång till något innehåll tillgängligt på vår hemsida via någon annan teknik eller annan metod än den som tillhandahålls av vår hemsida eller på annat sätt som i uttryckligen kan ange för detta ändamål;
 3. att inte ändra någon del av vår hemsida eller något av innehållet;
 4. att inte (eller försöka) kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen eller funktioner som (I) hindrar eller begränsar användningen eller kopiering av något innehåll eller (II) tillämpa begränsningar för användningen av webbplatsen eller innehållet tillgängligt på webbplatsen;
 5. att inte använda vår hemsida för kommersiella ändamål och affärsändamål;
 6. att inte permanent eller tillfälligt ladda ner, kopiera, lagra eller omfördela innehåll på vår hemsida.

 

2. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

 1. Vi är – om det inte uttryckligen anges med annat – ägaren eller den behöriga användaren av all information som är tillgänglig på vår hemsida, inklusive men inte begränsat, texten, skript, bilder, grafik, grafiska representationer, foton, ljud- och videofiler och interaktiva funktioner (framöver kallat ”innehåll”). Allt innehåll ägs av eller licensierat av oss och är föremål för upphovsrätt, varumärkesrättigheter och andra immateriella rättigheter hos oss eller våra licensgivare. Eventuella tredjeparts varumärken som finns på vår hemsida är varumärken som tillhör respektive ägare.
 2. Innehållet får inte hämtas, kopieras, reproduceras, distribueras, överföras, sändas, visas, säljs, licenseras, ändras, återanvändas, användas, utnyttjas eller på annat sätt utnyttjas för offentliga eller kommersiella ändamål eller överhuvudtaget utan att innan ha vårt skriftliga samtycke. Vi reserverar alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i och till innehållet.
 3. Eventuella intrång i vår upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, inklusive rättigheter som ägs av tredje part, kan leta till att civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden initieras mot dig.

 

3. Ansvar

 1. Vi förser dig med den mest aktuella, korrekta och tydligt uttryckta informationen. Trots det kan oavsiktliga fel i informationen uppstå. Vi avsäger oss särskilt ansvar för typografiska fel och för noggrannhet, fullständighet och aktualitet av informationen på vår hemsida.
 2. Informationen och uppgifterna som finns tillgängliga på vår hemsida kan ändras från tid till annan och utan föregående meddelade. Tjänsterna, informationen och uppgifterna som tillhandahålls på vår webbplats tillhandahålls ”som de är” utan garantier av något slag.
 3. I händelse av att länkar på vår webbplats går till tredje parts webbplatser tar vi inget ansvar för information, kommunikation eller material som är tillgängligt på länkad webbplats. Vi delar inte nödvändigtvis åsikter och/eller innehåll från någon tredje part som finns på länkad webbplats.
 4. Genom att använda vår webbplats godkänner du alla risker som är förenliga med användande av denna webbplats, inklusive risk för din dator, programvara eller data som skadas av virus, programvara eller annan fil som kan överföras eller aktiveras via vår webbplats eller din tillgång till den.
 5. Bolaget ska under inga omständigheter vara ansvarigt för olaglig användning av bolagets webbplats och ska under inga omständigheter vara ansvarig för eventuella brott mot tredje parts rättigheter.
 6. Med undantag för skador som uppstår på grund av vår avsikt eller grov vårdslöshet, ska bolaget inte vara ansvarigt för några direkta, indirekta särskilda, oavsiktliga skador eller följdskador, inklusive – utan begränsning – förlorad vinst, avbrott i affärsprocesser eller intrång i programvara eller elektroniska data som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med användningen av bolagets hemsida.

 

4. Personlig data

För personliga och företagsrelaterade data ska Sekretesspolicyn för företaget tillämpas.

 

5. Övrigt

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan.

© VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, May 2011